Katha Por Nhan Tan amulet

 Katha Por Nhan Tan amulet

 
Namotasa Pakawatoe Ahrahato Samma Sam Puttasa (3 Times)
 
Ohm Ma Ah Au Au Ah Ma Ma Tu Sa Tu Sa Ma Na Ma Pa Tang Ah Ra Hang Na Mar Me Ma Ma (3 or 7 Times)
 
Katha Por Nhan Salatan
 
 

แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะ สมาชิก เท่านั้น