23/06/20 Ajarn Subin have Hoon Payont Nanathong and Prai Mae Kam Mhon

Hoon Payon standing statue made 2 pcs and Hoon Payont sitting satue made 2 pcs

Hoon Payont amulet made 10 pcs

Prai Mae Kam Mhon (Wood material) made 2 pcs

***Now full booking already***